آبشار «منج» در شهرستان دنا بخش پاتاوه واقع شده

 آبشار«منج» از آبشارهای طبیعی و معروف شهرستان دنا محسوب می‌شود. این آبشار با خلق کردن چشم‌اندازهای بسیار زیبا و با آب خنک و گوارا بصورت دو شاخه از دل ارتفاعات منج سرچشمه می‌گیرد ودر قلب کوه‌ها "دو شاخه‌ای" پس از طی مسیری طولانی و عبور از روستای «منج» به رودخانه بشار می‌ریزد.

 آبشار «منج» در انتهای مسیری بسیار زیبا و پوشیده از جنگل و مراتع سرسبز است که پس از طی مسیر طولانی و به وجود آوردن غارهای طبیعی، پوشش گیاهی و باغات متنوع و عبور از روستای منج به رودخانه "بشار" می‌ریزد.